Blog

Waarom moet je afval scheiden?

Je ziet het in steeds meer gemeente, het afval scheiden. Ook de media plaats veel nieuwsberichten over dit onderwerp. We willen natuurlijk allemaal toe naar een groenere en gezondere wereld. Door middel van het afval scheiden draagt men daar een steentje aan bij. Zo kunnen materialen als papier, glas, plastic en batterijen makkelijk voor het overgrote deel worden hergebruikt. Daarmee bespaar je veel nieuwe grondstoffen, geld en energie. Dat is toch wat we allemaal willen?

Waarom afval scheiden zo belangrijk is

Je vraagt je waarschijnlijk af waarom het ene afval wel moet worden gescheiden en het andere niet. Dat komt doordat bij het gescheiden afval waardevolle materialen zitten die te hergebruiken zijn. Zo zijn er minder grondstoffen, energie en geld nodig om nieuw materiaal te maken. Uiteindelijk is dat goed voor je portemonnee, maar ook milieu. Je bespaart met het afval scheiden zelf geld doordat de afvalstoffenheffing omlaag kan.

Wat gebeurt er nu precies met gescheiden afval?

Steeds meer Nederlanders scheiden hun afval. Maar weten veel Nederlanders wat er gebeurt met het gescheiden afval? Dat is niet het geval. Men denkt nog wel eens dat gescheiden afval op een grote hoop belandt, maar dat is niet waar. Dingen zoals glas, papier, blik, tuinafval en klein chemisch afval worden allemaal apart verwerkt. Als gescheiden afval erg vervuild is, dan kan het desnoods alsnog worden verbrand. Door een afvalcontainer huren draag je als bedrijf bij aan afvalscheiding.

Hoe waardevol is afval?

Afval is ontzettend waardevol en kan je opnieuw gebruiken voor vele dingen. Denk bijvoorbeeld aan kleding of meubels die een tweede ronde mee kunnen. Of je kan zink uit batterijen gebruiken om zinken dakgoten te maken. Het afval dat niet door het recycleproces gaat, gaat naar de verbrandingsoven of de afvalenergiecentrale. Wat levert verbranding op? Vooral energie voor stadsverwarming of stroom. Maar ook de resten van het verbrande afval hebben een doel. Die restjes noemt men "slakken" en worden gebruikt voor de aanleg van wegen.

Een aantal fabeltjes over afval scheiden

Er zijn een hoop fabeltjes over afval scheiden. Zo denken sommige mensen dat gescheiden afval op een hoop terecht komt. Dat is dus niet waar. Het is veel goedkoper om gescheiden afval te verwerken, dan alle soorten afval op één hoop. Tweede fabel. Het afval scheiden door één gezin is weinig effectief en een druppel op de gloeiende plaat. Ook niet waar, thuis je afval scheiden heeft wel degelijk een impact. Het niet gerecyclede afval van de landbouw, industrie en bouw is bij elkaar een stuk minder dan niet gerecyclede afval in huis.

Geef een antwoord